درباره دبی

اگر قرار باشد درباره یکی از نمونه های جالب شکل گیری یک شهر صحبت کنیم بدون شک دبی بهترین گزینه محسوب میشود. امیرنشینی که در همسایگی ایران و حاشیه خلیج همیشه فارس قرار دارد . دبی دومین شهر بزرگ امارات متحده عربی به حساب می آید و تنها ۵% از مجموع وسعت خاک این کشور را در اختیار دارد، اما مهمترین شیخ نشیین تجاری دبی پیشرفته در چند سال اخیر است. تا مدت ها پیش یعنی درست تا سال ۱۸۳۰…
Read more