هواپیمایی عمان ایر ایران مسقط

هواپیمایی عمان ایر ایران مسقط ساعت پروازی هواپیمایی عمان ایر ایران مسقط بلیط هواپیمایی عمان ایر ایران مسقط   ساعت پرواز ۵ صبح از تهران فرودگاه امام ساعت برگشت ۲۲:۱۰ از فرودگاه مسقط ورودی ها:نرخ غذا در عماندیدنیهای فرودگاه مسقطتور عمان قیمتتور عمان ۹۵خرید بلیط عمان دی ۹۵پارک آبی مسقطعمان ایرعکس سوپر عربی دوبیقیمت بلیط عمانقیمت و هزینه مسقط