پارک های ساحلی دبی

پارک های ساحلی دبی تو دبی لیست پارک های ساحلی دبی بازدید از یکی از پارک های ساحلی دبی روش مناسبی برای سپری کردن روز است. آب های گرم ، سواحل ماسه های سفید و انبوهی از گیاهان سبز شما را مایل ها از فشار زندگی شهری دور می سازد.   پارک Jumerirah Beach  دبی پارک Jumerirah Beach با دریای نیلگون ، امتداد یک کیلومتری ماسه ی طلایی و درختان نخل سایه دار مکان بسیار مناسبی است . شما می…
Read more