رستوران la petite maison دبی

رزرو رستوران la petite maison دبی

رستوران la petite maison دبی ادرس رستوران la petite maison دبی رزرو رستوران la petite maison دبی رستوران فرانسوی La Petite Maison یکی از پرطرفدارترین غذاهایی دبی، غذاهایی است که رستوران La Petite Maison در سبک فرانسوی سرو می کند. دفترچه رزرو این رستوران همیشه پر است. آشپزخانه رستوران غذاهایی شامل نخودفرنگی، گوجه و ریحان، صدف و کیک پنیر خود را با استفاده از مواد تازه فصلی تهیه می کند که بسیار مورد توجه اند. قیمت های این رستوران از…
Read more