کریکت در دبی

کریکت در دبی

کریکت در دبی کریکت در دبی کریکت با ترکیب ملیت ها وفرهنگ ها دردبی علاقه مشترک میان تمامی گروه هاست. بسیاری از سازمان ها دارای گروه کریکت برای رقابت های میان شرکت ها بوده و ورزش بیش از گذشته در مدارس محبوبیت می یابد. اگر شرکت شما در حال حاضر تیمی ندارد. در این صورت بهترین انتخاب برای expatهای غربی کلوب کریکت دارجلینگ است. مسابقات بین المللی معمولا در امارات و بویژه در زمین های شارجه برگزار می شود. انسپورتز…
Read more