تور هتل hyatt regency دبی

تور هتل hyatt regency دبی

تور هتل hyatt regency دبی

تور هتل hyatt regency

تور هتل حیات رجنسی دبی

تور هتل hyatt regency دبی

نام هتل hyatt regency

پنج ستاره

خدمات : صبحانه و  ترانسفر

با پرواز ماهان

سه شب و چهار روز

هزینه تور ۱,۴۳۰,۰۰۰

آشنایی با هتل hyatt regency

ورودی ها:

تور دبی هتل hyatt regency

تور هتل hyatt regency دبی

تور هتل hyatt regency

تور دبی هتل hyatt regency

نام هتل : هتل hyatt regency دبی ۵ ستاره

 

هزینه تور : ۱,۶۵۰,۰۰۰

خدمات تور : صبحانه و ناهار و ترانسفر فرودگاهی

مدت سه شب و چهار روز
پرواز های : ماهان

تلفن ۰۹۳۳/۵۸۰/۸۱۳۵ , ۰۲۱/۸۸۵۰۷۲۵۰ دبی تراول – خانم ترکی

 

اشنایی با هتل hyatt regency دبی