تور هتل hyatt regency

تور هتل hyatt regency دبی

تور هتل hyatt regency دبی

تور هتل hyatt regency

تور هتل حیات رجنسی دبی

نام هتل hyatt regency

پنج ستاره

خدمات : صبحانه و  ترانسفر

با پرواز ماهان

سه شب و چهار روز

هزینه تور ۱,۴۳۰,۰۰۰

آشنایی با هتل hyatt regency

ورودی ها: