تور نمایشگاه های دبی تابستان ۹۴

۱۶۱

تور نمایشگاه های دبی تابستان ۹۴ برنامه نمایشگاه های دبی تابستان ۹۴ برنامه نمایشگاه های دبی ژوئن تا سپتامبر تاریخ نام نمایشگاه ۲۱-۲۶ JUNE2015 Dubai Sports World DUBAI 2015 نمایشگاه جهانی ورزش ۰۲-۱۱ JULY 2015 Ramadan Night Market DUBAI2015 نمایشگاه بازار رمضان ۰۹-۲۹ JULY 2015 Modhesh World DUBAI 2015 نمایشگاه سرگرمی و خانواده ۰۸-۱۰ SEPTEMBER 2015 Cityscape Exhibition and Conference DUBAI 2015 نمایشگاه و کنفرانس منظره شهری ۱۴-۱۶ SEPTEMBER 2015 Material Handling DUBAI 2015 نمایشگاه مواد صنعتی ۱۴-۱۶ SEPTEMBER 2015…
Read more