Tag Archive: تور مکان های باستانی دبی

مکان های باستانی دبی

مکان های باستانی دبی

مکانهای باستانی دبی تور مکان های باستانی دبی لیست مکان های باستانی دبی دبی قدیم مکان های بی نظیری را برای بازدید عرضه می کنند که همگی نگاهی به گذشته ی این شهر و زمانی دارند که هیچ چیز به جز یک بندر ماهی گیری و بازرگانی کوچک وجود نداشت. بسیاری از مکان های باستانی پیش از کشف نفت به دقت مرمت و توجه بسیاری به طراحی سنتی و استفاده از مواد مناسب ساختمانی شده است. در میان منطقه ی…
Read more