تور مسجد الفاروق

مسجد الفاروق دبي

Al Farah Mosque Dubai

مسجد الفاروق دبي

 

مسجد الفاروق دبي در منطقه صفاي دبي، بزرگترين مسجد دبی، مسجد الفاروق دبی قرار دارد این مسجد به سبک مساجد عثماني ساخته شده هشت هزار و ۷۰۰ متر مربع مساحت و دو هزار نمازگزار را در خود جای می دهد. معماري زیبای این مسجد آنرا در دسته دیدنی های دبی قرار داده. نمای بيروني مسجد الفاروق شبيه مسجد سلطان احمد در استانبول ترکيه است و ولي در معماري داخلي آن از طرح هاي ترکي و مراکشي استفاده شده است. اين مسجد شامل مرکز فرهنگي ، کتابخانه اي با سه هزار عنوان کتاب و سالن قرائت خانه نيز مي باشد.معماران و صنعتکاراني از مراکش نماي داخلي اين مسجد را طراحي  اجرا کرده اند. اين مسجد در سال ۲۰۱۱ افتتاح شده و شامل ۲۱ گنبد و چهار گلدسته است.

این مسجد هشت هزار و ۷۰۰ متر مربع مساحت و گنجایش دو هزار نمازگزار را دارد.معماری بیرونی مسجد الفاروق شبیه مسجد سلطان احمد در استانبول ترکیه است و ولی در معماری داخلی آن از طرح های ترکی و مراکشی استفاده شده است.معماران و صنعتکارانی از مراکش نمای داخلی این مسجد را طراحی اجرا کرده اند. این مسجد در سال ۲۰۱۱ افتتاح شده و شامل ۲۱ گنبد و چهار گلدسته است. به گزارش روزنامه اماراتی البیان، این مسجد شامل مرکز فرهنگی ، کتابخانه ای با سه هزار عنوان کتاب و سالن قرائتخوانه نیز می باشد.

 

مسجد الفاروق دبي

آشنایی با مسجد الفاروق در دبی+عکس

مسجد الفاروق دبي

آشنایی با مسجد الفاروق در دبی+عکس

مسجد الفاروق دبي

آشنایی با مسجد الفاروق در دبی+عکس

مسجد الفاروق دبي

آشنایی با مسجد الفاروق در دبی+عکس

مسجد الفاروق دبي

آشنایی با مسجد الفاروق در دبی+عکس

ورودی ها: