تراموای داون تاون برج خلیفه دبی

تراموای داون تاون برج خلیفه دبی

تراموای داون تاون برج خلیفه دبی

https://resources.lookup.ae/News/5906443531287828.jpg

مسیر این تراموا فقط در بخش داون تاون بیزینس وی برج خلیفه دبی است

 

ورودی ها: