تراموای داون تاون برج خلیفه دبی

تراموای داون تاون برج خلیفه دبی مسیر این تراموا فقط در بخش داون تاون بیزینس وی برج خلیفه دبی است   ورودی ها:رزرو بلیط برج خلیفهترام دبي مول الاحمرتراموا در اماراتخرید بلیط برج الخلیفهمسیر دیره به برج خلیفه