نمایش استند اپ کمدی Laughter Factory دبی

The Laughter Factory

نمایش استند اپ کمدی Laughter Factory دبی نمایش استند اپ کمدی Laughter Factory نمایش استند اپ کمدی دبی   نمایش کمدی تفریحی کمدی استند اپ Laughter Factory  برای فوریه ۲۰۱۶ دبی که یک ماه ادامه خواهد داشت و توسط Andrew Bird, Luke Toulson and Simon B.Cotter اجرا خواهد شد زمان برگذاری فوریه ۲۰۱۶ ساعت : از ۹ شب تا ۱۰ شب اجرا توسط : Andrew Bird, Luke Toulson and Simon B.Cotter