هواپیمایی عمان ایر ایران مسقط

هواپیمایی عمان ایر ایران مسقط ساعت پروازی هواپیمایی عمان ایر ایران مسقط بلیط هواپیمایی عمان ایر ایران مسقط   ساعت پرواز ۵ صبح از تهران فرودگاه امام ساعت برگشت ۲۲:۱۰ از فرودگاه مسقط ورودی ها:نرخ غذا در عمانتور مسقط عمانهتل در فرودگاه مسقطبلیط عمانپارک آبی عماندیدنیهای فرودگاه مسقطپارک آبی مسقطتور عمانقیمتتور عمان ۹۵تور عمان قیمت