بلیط مترو در دبی

قیمت بلیط مترو در دبی

قیمت بلیط مترو در دبی

خرید بلیط مترو در دبی

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Dubai_map_Dubai_Metro.svg/2000px-Dubai_map_Dubai_Metro.svg.png

قیمت بلیط مترو در دبی به شرح زیر است

خرید بلیط دبی فقط با Nol card امکان پزیر است . هزینه بلیط نسبت به یک ایستگاه و دو ایستگاه و سه ایستگاه بالاتر است

نوع تیکت یا بلیط مترو1 ایستگاه2 ایستگاه3 ایستگاه و بالاتر
بلیط قرمز مخصوص افراد بزرگسال4 درهم6 درهم8.5 درهم
بلیط پیش خرید شده (Silver Nol)3 درهم5 درهم7.5 درهم
بلیط امتیازی . بلیط آبی1.5 درهم2.5 درهم3.75 درهم
کلاس طلایی . بلیط فرمز 8 درهم 12 درهم17 درهم
کلاس طلایی پیش خرید شده6 درهم10 درهم15 درهم

ورودی ها: