موزه قهوه دبی

اولین موزه قهوه خاورمیانه در دبی  یک تاجر قهوه به نام Khalid Al Mulla اولین موزه قهوه را در دبی افتتاح کرد. بازدیدکنندگان از این موزه می توانند با طعم قهوه های مختلف و تاریخچه و فرهنگ مرتبط با قهوه در کشورهای مختلف آشنا شوند. در این موزه همچنین یک اتاق ادبیات و یک بار  قهوه وجود دارد که در آن از آخرین تکنولوژی های دم کردن قهوه در ایتالیا وترکیه استفاده می شود.   در این موزه بیش از…
Read more