بلیت تله کابین دبی

تله کابین دبی

تله کابین دبی

تله کابین دبی

http://www.dubaicity.com/wp-content/uploads/2012/08/681x454.jpg

یکی از بهترین وسیله های پرواز روی شهر سفر ۴۵ دقیقه ای با تله کابین است که تمامی مسیر کنر نهر پارک را طی می کند شما در ارتفاع ۳۰ متری از زمین مناظر و چشم اندازهای زیبایی از نهر و آسمان دیره را می بینید به ویژه اینکه در ماه های خنک داخل تله کابین به دلیل نداشتن پنجره گرم و مطلوب است البته این گردش برای کسانی که از ارتفاع ترس دارند توصیه نمی شود.

ورودی ها: