تله کابین دبی

تله کابین دبی تله کابین دبی یکی از بهترین وسیله های پرواز روی شهر سفر ۴۵ دقیقه ای با تله کابین است که تمامی مسیر کنر نهر پارک را طی می کند شما در ارتفاع ۳۰ متری از زمین مناظر و چشم اندازهای زیبایی از نهر و آسمان دیره را می بینید به ویژه اینکه در ماه های خنک داخل تله کابین به دلیل نداشتن پنجره گرم و مطلوب است البته این گردش برای کسانی که از ارتفاع ترس دارند…
Read more