بازار مرشد دبی

تور بازار مرشد دبی

بازار مرشد دبی عکس های بازار مرشد دبی تور بازار مرشد دبی بازار مرشد دبی که در منطقه دیره دبی قرار گرفته بهترین بازار های دبی  و بازار های ارزان دبی نزد ايرانيان می باشد. از سمت میدان جمال که به طرف غرب حرکت کنیم، به خیابان سبخه می رسیم. چندین خیابان که بصورت تقریبا موازی از طرف غرب به این خیابان متصل می شوند، بازار مرشد دبی Murshid Bazaar Dubai را تشکیل می دهند. در داخل بازار مرشد دبی…
Read more