Tag Archive: اطلاعات غارنوردی در دبی

غارنوردی در دبی

غارنوردی در دبی تور دبی شبکه غار در کوهستان هجر گسترده بوده و بیشتر آن هنوز کشف نشده است. برخی از بهترین و نزدیکترین غارها در نزدیکی العین ناحیه جبل هافیت و پس از بورایمی نزدیک مرز عمان واقع شده اند. بسیاری از مسیرهای زیرزمینی و غارها دارای مناظر زیبایی از دیوارها، استالاکمیت ها واستالاکتیت ها و نیز گل های gypsum هستند. در حال حاضر هیچ شرکتی تورهای راهنما را ارائه نکرده و غارنوردی از حالت کاملا ایمن تا بسیار…
Read more