پارک رشیدیه دبی

پارک رشیدیه دبی پارک رشیدیه دبی این پارک زیبا و آرام مکانی است که در آن مادران مهاجر از میردیف ، رشیدیه و مناطق اطراف را خواهید یافت. این پارک دارای چندین زمین چمن است که با مسیرهای سنگ فرش شده از یکدیگر جدا شده اند. همچنین دو زمین بازی بزرگ برای کودکان با انواع چارچوب های کوهنوردی، خانه های بازی کوچک، سرسره، تاپ و الا کلنگ وجود دارد. با این که زمین بازی چندان سایه ای ندارد، چند ناحیه…
Read more