ادرس منطقه بستکیه در دبی

منطقه بستکیه در دبی

منطقه بستکیه در دبی

بستکیه میراث ایرانیان برای اماراتیها

تور دبی برای بستکیه دبی

سالها پیش معماران برجسته بستک استان هرمزگان به امارات مهاجرت کردند و همان جا شهر بستکیه فعلی را در دبی ساختند. اکنون خانه های تاریخی بستک در هرمزگان رو به نابودی است درحالی که به زودی خانه‌های بستکیه دبی در فهرست میراث جهانی ثبت می‌شود.

به گزارش مهر، بستک از شهرهای استان هرمزگان، با قدمتی تاریخی در قدیم محلی برای استراحت کاروان‌ها بوده‌است و تا سال ۱۳۳۴ جزو استان فارس محسوب می شد.

شهر بستک دارای معماری بسیار زیبا در روزگار قدیم بوده است اما متأسفانه به دلیل بی اهمیتی به معماری های بومی منطقه، هر روز یکی از آثار زیبای این شهر نابودی می شود. تنها شاید بتوان تعداد بسیار اندکی از ساختمانهایی را پیدا کرد که از بافت قدیم بستک مانده باشند و یا حداقل به همان سبک ساخته شده و یا بازسازی شده باشند.

منطقه بستکیه در دبی

به عنوان مثال خانه شیخ عبدالقادر در شهر بستک به تازگی تخریب شده است و یا نمونه هایی از این دست که بافت تاریخی بستک را به نابودی کشانده است اما در همین محله برخی خانه ها توسط صاحبان آنها مرمت شده اند مانند منزل محمد کاظم در محله قدیمی بستک که قدمت آن به حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ سال میرسد.

منطقه بستکیه در دبی

اهالی شهر بستک از قدیم الایام معماران صاحب سبک بودند اما با مهاجرت برخی از آنها به دبی امارات، هنر معماری این استادکاران نیز به امارات منتقل شد و معماران بستکی ساختمانهایی به سبک و سیاق ساختمانهای شهرشان را در دبی ساختند با همان سیستم تهویه هوا و بادگیرها و آفتاب گیرهایی که مخصوص شهرهای حوزه خلیج فارس بود.

بادگیرهای بستک از زیبا ترین بادگیرهای موجود در معماری مناطق گرم و خشک ایران بوده است. معماری این بادگیرها که از سوی بستکی ها به سوغات برای کشور امارات برده شده بود، پس از مدتی شهرتی جهانی پیدا کرد. آنها نام بادگیرها را به برجیل تغییر داده و به زیبایی آن مباهات می ورزند.

منطقه بستکیه در دبی
خانه شیخ عبدالقادر در بستک هرمزگان که به تازگی تخریب شده است

مصالح ساختمان خانه‌های محله بستکیه از سنگهای مرجانی که از دریا بیرون می‌آوردند وگچ و آهک بوده‌است. همچنین در و پنجره آنها از چوبهای قیمتی “ساج” و “تیک” و دیگر چوبهای گران قیمت که از هند و مومباسا وارد می‌شد ساخته بودند.

از سال ۱۸۹۰ میلادی به بعد ساخت و ساز شهر بستکیه امروزی دبی که نشات گرفته از معماری ایرانی شهر بستک استان هرمزگان است آنقدر گسترش یافت و مورد اهمیت واقع شد که اکنون بعد از گذشت سالها، بستکیه امارات به یکی از مناطق گردشگری مهم دبی تبدیل شده است تا جایی که اعراب اماراتی قصد دارند میراث تاریخی بستکیه را در فهرست آثار جهانی ثبت کنند.

ورودی ها: