Tag Archive: ادرس مرکز تفریح کودکان دبی

مرکز تفریح کودکان دبی

مرکز تفریح کودکان دبی ادرس مرکز تفریح کودکان دبی شهر کودکان دبی شهر کودکان دبیChildren`s City یک پروژه ی آموزشی است که ناحیه آموزشی و امکانات تفریحی را با تجربیات عملی مرتبط با تئوری ارائه شده در مدارس به کودکان عرضه می کند.یک افلاک نما با توجه به سیستم خورشیدی و اکتشاف فضا، یک مرکز طبیعی برای اطلاعات در مورد محیط زمین و دریا و یک Discovery Space وجود دارد که معجزات و اسرار بدن انسان را نشان می دهد….
Read more