جشنواره شگفت اور تابستانی دبی

جشنواره شگفت اور تابستانی دبی

جشنواره شگفت اور تابستانی دبی جشنواره شگفت اور تابستانی دبی ۲۰۱۶ تور جشنواره تابستانی دبی جشنواره شگفت اور تابستانی دبی از سال ۱۹۸۸ به عنوان مقصد یک جشنواره جهانی تابستانی اغاز شد ، در این جشنواره حدود ۶۰۰۰ فروشگاه شرکت خواهند کرد همچنین در این جشنواره محصولات لازم برای همه سنین کودکان نیز موجود است   Dubai Summer Surprises (DSS) was launched in 1998 to position Dubai as an international summer destination. The festival is one of the highlights of…
Read more

جشنواره Modhesh دبی

جشنواره Modhesh دبی

جشنواره Modhesh دبی تور جشنواره Modhesh دبی تور دبی Modhesh چیست ؟ Modhesh یک جشنواره خانوادگی مربوط به بچه هاست که تابستان ها در دبی برگزار میشود و در جشنواره گذشته حدود ۵۰۰,۰۰۰ بازدید کننده را از کل دنیا جمع کرده است ، مطمئن باشید خاطره Modhesh از ذهن بچه های شما پاک نخواهد شد   Modhesh World is synonymous with family entertainment during the summer in Dubai and over the years, it has grown to become a destination by…
Read more