هواپیمایی عمان ایر ایران مسقط

هواپیمایی عمان ایر ایران مسقط ساعت پروازی هواپیمایی عمان ایر ایران مسقط بلیط هواپیمایی عمان ایر ایران مسقط   ساعت پرواز ۵ صبح از تهران فرودگاه امام ساعت برگشت ۲۲:۱۰ از فرودگاه مسقط ورودی ها:نرخ غذا در عمانهتل در فرودگاه مسقطدیدنیهای فرودگاه مسقطپارک آبی عمانخرید بلیط عمان دی ۹۵پارک آبی مسقطتور عمانقیمتتور عمان ۹۵تور عمان قیمتبلیط عمان