هواپیمای دبی

بلیط دبی – بلیت دبی

بلیط دبی – بلیت دبی

 خرید بلیط دبی

قیمت های بلیط دبی

بلیط دبی

مدت زمان پرواز تهران به دبی ۲ ساعت می باشد و فاصله هوایی تهران به دبی ۱۲۱۵ کیلومتر است.

بلیط دبی با پرواز امارات بلیط دبی - بلیت دبی

هواپیمایی امارات همه روزه به مقصد دبی و بلعکس پرواز دارد که بلیط امارات دبی فقط به صورت سیستمی بفروش می رسد. ساعت پرواز امارت دبی برای پرواز رفت ساعت های ۵:۰۰ و ۱۱:۴۰ می باشد و برای پرواز برگشت ساعت های ۰۰:۵۵ ، ۷:۴۵ و ۱۸:۴۵ می باشد، البته بصورت نرمال فقط دو تا از پروازهای برگشت برگزار می شود که ساعت آن در روزهای مختلف متفاوت است.

بلیط دبی با پرواز تابان بلیط دبی - بلیت دبی

بلیط به مقصد دبی با پرواز تابان با هواپیمای ایرباس و در روزهای دوشنبه و پنج شنبه هر هفته انجام می دهد. ساعت پرواز تابان دبی، برای پرواز رفت ساعت ۱۵:۰۰ برای پرواز برگشت ساعت ۱۷:۴۰ می باشد.

بلیط دبی با پرواز کاسپین بلیط دبی - بلیت دبی

هواپیمائی کاسپین پرواز خود به مقصد دبی را با بوئینگ MD انجام می دهد. ساعت پرواز کاسپین دبی برای پرواز رفت ساعت ۱۷:۲۰ و برای پرواز برگشت ساعت ۲۰:۳۰ خواهد بود. پرواز کاسپین دبی فول چارتر بوده و بلیط آن به صورت سیستمی بفروش نمی رسد.

بلیط دبی با پرواز آسمان بلیط دبی - بلیت دبی

بلیط به مقصد دبی با هواپیمائی آسمان در روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و پنج شنبه پرواز رفت و برگشت را اجرا می کند. ساعت پرواز آسمان برای پرواز رفت ۱۵:۰۰ و ساعت پرواز آسمان برای پرواز برگشت آن ۱۷:۴۵ می باشد و معمولاً پرواز آسمان دبی با هواپیمای ایرباس انجام می پذیرد. بلیط آسمان دبی معمولاً فول چارتر است و به صورت سیستمی به فروش نمی رسد.

بلیط دبی با پرواز ایران ایر بلیط دبی - بلیت دبی

بلیط به مقصد دبی با پرواز ایران ایر هر روز هفته در ساعت ۸:۰۰ پرواز می کند و ساعت ۲۱:۱۰ به ایران باز می گردد البته به استثنای جمعه ها که ساعت رفت پرواز ۱۸:۳۰ و ساعت برگشت آن ۲۱:۵۰ می باشد و معمولاً نیز این پرواز با ایرباس انجام می پذیرد. پرواز ایران ایر دارای دو نوع بلیط سیستمی و چارتر می باشد.

بلیط دبی با پرواز ماهان بلیط دبی - بلیت دبی

بلیط به مقصد دبی با پرواز ایران ایر هر روز هفته در ساعت های ۷٫۳۰

ورودی ها:

هواپیمای دبی

هواپیمای دبی

روزهای پروازی شرکت های هواپیمایی به مقصد دبی

 …………………………………………………………………………………………………

هواپیمایی ماهان ایر (mahan air)

هواپیمای دبی

همه روزه

   ← ساعت رفت       ۰۸٫۰۰

                            ۱۱٫۳۰

                                 ۱۸٫۱۵

   ← ساعت برگشت   ۱۲٫۰۰

                           ۱۵٫۳۰

                          ۲۲٫۰۰

…………………………………………………………………………………………………

هواپیمایی ایران ایر (iran air)

همه روزه

روزهای شنبه تا پنجشنبه

   ← ساعت رفت       ۰۷٫۰۰

   ← ساعت برگشت    ۲۱٫۰۰

روزهای جمعه

   ← ساعت رفت       ۱۸٫۰۰

   ← ساعت برگشت    ۲۱٫۵۵

…………………………………………………………………………………………………

هواپیمایی قشم ایر (qeshm air)

همه روزه

   ← ساعت رفت        ۰۸٫۵۰

   ← ساعت برگشت   ۱۳٫۰۰

…………………………………………………………………………………………………

هواپیمای دبی

هواپیمایی  تابان (taban air)

روزهای دوشنبه

   ← ساعت رفت       ۱۵٫۰۰

   ← ساعت برگشت    ۱۷٫۳۰

روزهای پنجشنبه

   ← ساعت رفت        ۱۶٫۳۰

   ← ساعت برگشت     ۱۹٫۱۰

…………………………………………………………………………………………………

هواپیمایی فلای دبی (fly dubai)

روزهای رفت :

یکشنبه / سه شنبه / جمعه

ساعت حرکت:   ۰۴٫۳۵

روزهای برگشت :

شنبه / دوشنبه / پنجشنبه

سات حرکت:   ۲۳٫۵۵

ورودی ها: